Johan von Fieandt 1924-
Vicehäradshövding | Varatuomari
Helmi Holmgren 1865-1956
Affärsidkerska | Liikkeenharjoittaja
Block
Johan von Fieandt
1924-
Vicehäradshövding
Varatuomari
Helmi Holmgren
1865-1956
Affärsidkerska
Liikkeenharjoittaja

von FIEANDT – HOLMGREN SÄÄTIÖ sr

Säätiön varallisuus on alun perin lähtöisin leskirouva Helmi Holmgrenilta (1865–1956), joka oli menestynyt liikenainen ja hautaustoimistoyrittäjä Helsingissä. Hänen sisarenpoikansa, ministeri Rainer von Fieandt (1890–1972) rahastoi ja sittemmin hallinnoi Helmin hyväntekeväisyyteen testamenttaamia varoja. Varatuomari Johan von Fieandt (1924-) ja oikeustieteen kandidaatti Henrik von Fieandt (1945-) jatkoivat toimintaa ja perustivat säätiön 2002. Vuonna 2022 säätiön pääoma yli kaksinkertaistui Johan von Fieandtin tekemällä lahjoituksella.

Säätiön tarkoituksena on: 

  • tukea evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyötä Helsingissä ja sen ympäristössä; avustuksia suunnataan ensisijaisesti ruotsinkielisille seurakunnille.
  • tukea yksityisiä vanhainkoteja Helsingissä ja sen ympäristössä; avustuksia suunnataan ensisijaisesti ruotsinkielisille vanhainkodeille.
  • tukea muuta vapaaehtoista hyväntekeväisyystoimintaa.

von FIEANDT – HOLMGREN STIFTELSE sr


Stiftelsens förmögenhet härstammar ursprungligen från änkefru Helmi Holmgren (1865–1956), en framgångsrik affärskvinna och begravningsbyråentreprenör i Helsingfors. Hennes systerson, minister Rainer von Fieandt (1890–1972) fonderade och sedan förvaltade de för välgörenhet testamenterade medlen. Vicehäradshövding Johan von Fieandt (1924-) och juris kandidat Henrik von Fieandt (1945-) fortsatte verksamheten och grundade stiftelsen 2002. År 2022 mer än fördubblades stiftelsens kapital genom en donation av Johan von Fieandt.

Stiftelsens ändamål är 

  • att stöda den diakonala verksamheten i de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors med omnejd; understöden bör i första hand utgå till svenskspråkiga församlingar
  • att stöda de privata åldringshemmen i Helsingfors med omnejd; understöden bör i första hand utgå till svenskspråkiga åldringshem
  • att stöda annan frivillig välgörenhetsverksamhet.