von Fieandt – Holmgren stiftelse sr Verksamhetsberättelse och bokslut 2023