Johan von Fieandts livsskeden

Johan von Fieandt föddes i Helsingfors den 23.7.1924 som äldsta son till minister Rainer von Fieandt och Vera Strahoff.

Han blev student år 1942, och avlade högre rättsexamen år 1948 och blev vicehäradshövding år 1951. År 1950 gifte han sig med keramik konstnärinnan Dorrit Flinkenberg.

Som ung jurist fick han sin första egentliga anställning vid Utrikesministeriet och 1951 utnämndes han till attaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Redan år 1952 lockade Johans svärfar John Flinkenberg honom till sitt importföretag Oy Flinkenberg Ab. Att lämna en intressant karriär vid Utrikesministeriet och bli affärsman hade aldrig varit i den unga juristens tankar. I efterkrigets Finland kunde affärsvärlden erbjuda ekonomiska fördelar och ansvaret för familjeföretagets framtid hade också stor betydelse för hans beslut att flytta tillbaka till Finland.

År 1960 blev Johan verkställande direktör för bolaget. Han hade stor nytta av sina internationella kontakter och sina språkkunskaper från UM tiden och han byggde mycket aktivt nya förbindelser. Han var speciellt framgångsrik med sina affärskontakter framförallt i Belgien och Österrike.

Han moderniserade firman från att ha varit främst agenturföretag och diversehandel inom import till att bli en betydande grossist och distributör. De största affärsområden för företaget blev elektronikkomponenter och betongstål. Under årens lopp utvecklades bolaget till ett mycket lönsamt företag inom den tekniska handeln. Under hans tid fattades beslutet att bygga ett nytt modernt kontor och lager i Esbo dit företaget flyttade år 1992.

Tackvare den goda lönsamheten i familjeföretaget och gynnsamma placeringar ökade även Johans personliga förmögenhet ansenligt under åren. Eftersom Johan i många år även skött om sin fars mosters Helmi Holmgrens fond, kände han på sin ålders höst starkt för att överföra en del av sin betydande förmögenhet till denna.

I mars 2021 donerade den 96 årige Johan över 12 miljoner euro till Helmi Holmgrens Stiftelse som därmed mer än fördubblade sitt kapital. Samtidigt framförde han önskemålet att stiftelsens namn skulle ändras till von Fieandt – Holmgren stiftelse.